Author Archives: admin

Zákon o zrušení NAO

Zákon o zrušení Národnej akadémie obrany maršala Andreja Hadika a o zmene a doplnení niektorých zákonov Aktuálne znenie 144 ZÁKON z 1. apríla 2008 o zrušení Národnej akadémie obrany maršala Andreja Hadika a o zmene a doplnení niektorých zákonov Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: Čl. I § 1 Národná akadémia obranyContinue Reading

Zákon 455/2004 Z.z.

455/2004 Z.z. ( v čiastke 204/2004 ) ZÁKON z 30. júna 2004 o zriadení Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, o zlúčení Vojenskej leteckej akadémie generála Milana Rastislava Štefánika v Košiciach s Technickou univerzitou v Košiciach, o zriadení Národnej akadémie obrany maršala Andreja Hadika a o zmene a doplnení niektorých zákonov Národná rada SlovenskejContinue Reading