Vojenské reflexie

Poslaním odborného, elektronického časopisu NAO “VOJENSKÉ REFLEXIE”, je publikovanie teoretických prác študentov a absolventov NAO, príslušníkov, velenia a štábu NAO, ako aj spolupracovníkov a partnerov NAO doma a v zahraničí, príslušníkov OS SR a bezpečnostnej komunity, v širokej škále problematiky obrany a bezpečnosti, vzdelávania, výcviku, vojenskej teórie a praxe.

aktualne cislo : Vojenské reflexie